Låt oss tala om hållbar turism

Debatten har gått het om flygets vara eller icke vara de senaste veckorna men vi måste bredda perspektivet och se bortom flyget. Låt oss tala om hållbar turism. I dagarna har debatten gått het i svensk media om flygandets vara eller icke vara. Jens Liljestrand skrev i Expressen att han inte längre vill ljuga för [...]

Flyget – elefanten i rummet

Kan man verkligen tala om hållbart resande i samma andetag som man pratar om att flyga? Det är en fråga som du säkert har ställt dig när du har halkat in här på sajten eller hört någon prata om hållbart resande. Och jag förstår det. Jag har själv ställt den. Men svaret är ja, det [...]