Reform Travel Consulting

Anlita mig som konsult/föreläsare

Är du ett hotell, en destination, en researrangör eller en resebyrå som vill lära dig mer om nyttan av att tänka och agera hållbart, samt önskar börja kommunicera om ert hållbarhetsarbete. Vill du ta din verksamhet ett steg längre mot hållbarhet? Om ja, kan jag hjälpa till med följande:

Föreläsningar
Rådgivning
Projektledning
Redaktionell kommunikation

Med mer än tio års erfarenhet från redaktionell kommunikation och marknadsföring främst i resebranschen, ett diplom från IHR och en kompetensutveckling i hållbar turismutveckling samt en Travelife-certifiering, använder jag, Hanna Anfelter, gärna mina branschkunskaper för att arbeta med företag och varumärken som vill se att deras hållbarhetsengagemang ger resultat.

För mer information och bokningar vänligen skicka ett mejl till hanna.anfelter@reformtravel.se