Om Reform Travel

  Älskar du att resa? Tycker du om äventyr, nya möten och upplevelser? Bryr du dig om miljön, din omvärld och dina medmänniskor? Då har du kommit rätt. Reform Travel tror på turismens kraft att agera motor för positiv förändring i samhället och vill inspirera till ett mer hållbart resande, och samtidigt bidra till en mer hållbar resebransch.

  Reform Travel är en inspirationssajt om hållbart resande och hållbar turism.

  Via guider, artiklar och reportage lyfter sajten fram hotell, sevärdheter och destinationer som vilar på en hållbar värdegrund, samt intervjuer av och med människor som alla bär på en och samma dröm – att genom turismen och resandet vara med och göra världen till en bättre plats.

  Reform Travel drivs av en passion för ett hållbart resande och en tro på turismens kraft att göra gott. Målet är dels att synliggöra företag som tar ansvar och erbjuder hållbara produkter, dels att sprida kunskap, väcka tankar, inspirera och visa på hur man reser på ett hållbart sätt – med positiva ekonomiska, sociala och miljömässiga avtryck – utan att kompromissa med oförglömliga upplevelser.

  Reform Travel är ett oberoende privat företag som verkar för en hållbar turismbransch. Syftet är att sprida kunskap, tips och inspiration om hållbart resande och hållbar turism. Sajten lyfter fram företag, personer och aktörer som är transparenta och etiska och som förstår och delar en hållbar värdegrund. Vi litar på deras ärliga kommunikation.

  Ansvar för företag och varumärken
  1. Respektera och upprätthålla mänskliga rättigheter
   Garantera sunda, säkra och schysta arbetsvillkor enligt ILO och respektera FN:s deklaration om mänskliga rättigheter.
  2. Respektera resmålen och dess begränsningar
   Förebygga slitage och negativ inverkan på resmålet, skydda kulturarv och informera och sprid kunskap om platsers unicitet och utbilda resenärer om respektfullt beteende på plats.
  3. Skydda och respektera naturen
   Ta ansvar för biologisk mångfald, liv under och ovan ytan, djurens rättigheter, värdefull skog och natur.
  4. Gynna den lokala ekonomin
   Förankra turismen lokalt, ha en dialog med lokalbefolkningen, stötta lokala företag och samarbeten. Köp ekologiskt, närodlat och fair trade.
  5. Agera miljövänligt
   Sparåtgärder för el och vatten, miljövänlig el, tillverka lokalt, avfallshantering och främjandet av miljövänlig transport till, och på resmålet.
  6. Stötta den lokala kulturen
   Stötta lokala traditioner och samhällen, demokrati, yttrandefrihet, jämlikhet och utbildning i utvecklingsländer.
  7. Transparens och öppenhet
   Erbjuda öppen insyn i företaget och leverantörskedja. Förvänta er detsamma av era leverantörer. Använd och samarbeta med certifierade aktörer när det är möjligt.

  Vi vill visa att genom att göra ett medvetet val och välja resmål och aktörer som aktivt arbetar med hållbarhet är man med bidrar till en bättre värld. Ett litet steg i sänder.

  Med inspirationssajten som kärna erbjuder Reform Travel också föreläsningar och konsulttjänster till aktörer inom resebranschen som är intresserade av att lära sig mer om nyttan av att tänka och agera hållbart, samt önskar börja kommunicera om sitt hållbarhetsarbete. Läs mer om tjänsterna här.


  Jag som ligger bakom Reform Travel heter Hanna Anfelter och jag drivs av en passion för resor och hållbarhet. Med en brokig bakgrund inom rese- och tidningsbranschen bestämde jag mig i september 2017 för att våga satsa på min dröm. Drömmen om att starta eget för att på heltid kunna ägna mig åt att sprida kunskap och inspiration om hållbart resande och hållbar turism. Även om vägen är kringelikrokig och det tar tid att bygga upp ett företag, är jag lika övertygad i dag som då att Reform Travel behövs.

  Välkommen med på äventyret! Tillsammans reser vi till en bättre värld.