Om Reform Travel

Älskar du att resa? Tycker du om äventyr, nya möten och upplevelser? Bryr du dig om miljön, din omvärld och dina medmänniskor? Då har du kommit rätt. Reform Travel tror på turismens kraft att agera motor för positiv förändring i samhället och vill inspirera till ett mer hållbart resande, och samtidigt bidra till en mer hållbar resebransch.

Reform Travel är en inspirationssajt om hållbart resande och hållbar turism.

Via nyheter, guider, artiklar och reportage lyfter sajten fram hotell, sevärdheter och destinationer som vilar på en hållbar värdegrund, samt intervjuer av och med människor som alla bär på en och samma dröm – att genom turismen och resandet vara med och göra världen till en bättre plats.

Reform Travel drivs av en passion för ett hållbart resande och en tro på turismens kraft att göra gott. Målet är dels att synliggöra företag som tar ansvar och erbjuder hållbara produkter, dels att sprida kunskap, väcka tankar, inspirera och visa på hur man reser på ett hållbart sätt – med positiva ekonomiska, sociala och miljömässiga avtryck – utan att kompromissa med oförglömliga upplevelser.

Reform Travel är ett oberoende privat företag som verkar för en hållbar turismbransch. Syftet är att sprida kunskap, tips och inspiration om hållbart resande och hållbar turismutveckling. Sajten lyfter fram företag, personer och aktörer som är transparenta och etiska och som förstår och delar en hållbar värdegrund. Vi litar på deras ärliga kommunikation.

Ansvar för företag och varumärken
  1. Respektera och upprätthålla mänskliga rättigheter
  2. Respektera resmålen och dess begränsningar
  3. Skydda och respektera naturen
  4. Gynna den lokala ekonomin
  5. Agera miljövänligt
  6. Stötta den lokala kulturen
  7. Transparens och öppenhet

Vi vill visa att genom att göra ett medvetet val och välja resmål och aktörer som aktivt arbetar med hållbarhet är man med bidrar till en bättre värld. Ett litet steg i sänder.

Välkommen med på äventyret! Tillsammans reser vi till en bättre värld.


Reform Travel Consulting

Med inspirationssajten som kärna erbjuder Reform Travel också föreläsningar och konsulttjänster till aktörer inom resebranschen som är intresserade av att lära sig mer om nyttan av att tänka och agera hållbart, samt önskar börja kommunicera sitt hållbarhetsarbete. Läs mer här!