Orangutangerna på Borneo behöver hjälp – din resa gör skillnad

I betalt samarbete med Kenzan Tours

Borneo är världens tredje största ö med ett unikt ekosystem, men orangutangerna på den frodiga ön hotas av skogsskövling och tjuvjakt. Genom att resa dit och besöka dem i sin naturliga omgivning är du med och gör skillnad. Både för orangutangerna och urinvånarna på den malaysiska delen av Borneo.

Antalet orangutanger i Sarawak uppskattas till cirka 1 600 varav 95 % av dem bor i Batang Ai. Den här stora manliga orangutangen har just börjat få kindkuddar vilket är ett tecken på mognad och uppskattningsvis är han mellan 15 och 20 år.

Palmoljeindustrin och skövlingen av regnskog är ett stort hot mot orangutangerna som förlorar sina hem. Genom att resa till staten Sarawak på den malaysiska delen av Borneo och ta del av öns rika ekoturism, är du med och bevarar viktig regnskog – hem åt vilda djur – samt stärker lokalbefolkningens levnadsvillkor.

Kenzan Tours samarbetsparter, Borneo Adventure, arrangerar sedan ett trettiotal år tillbaka resor på Borneo med fokus på småskalighet och hållbarhet, och där stora delar av intäkterna kommer den lokala ekonomin till gagn. Syftet är att vara en motvikt till massturismen och skapa resor där resenärerna kommer närmare naturen och de lokala stammarna inne i Borneos regnskogar. Guider anställs lokalt och de har en stor passion och kompetens om lokala kulturer, regnskogen och det vilda djurlivet.

Borneo Adventures syfte är att arrangera resor där resenärerna kommer närmare naturen och de lokala stammarna inne i Borneos regnskogar.

En av grundarna heter Robert Busiak. Han sitter också som förtroendevald i WWF Malaysia och har ett stort intresse för djur och natur. Vi träffas en dag i Stockholm i samband med att han är här för att berätta om Ulu Ai- projektet. Ett långsiktigt turistprojekt som han och Borneo Adventure var med och drog igång för snart trettio år sedan, i samband med att han kom till staten Sarawak på den malaysiska delen av Borneo för första gången. Det handlar om en samhällsbaserad turism och bygger på ett partnerskap mellan Borneo Adventure och det lokala Iban-samhället bosatta vid den övre delen av Delakfloden i Batang Ai.

– Ulu Ai-projektet handlar om ett hållbart partnerskap mellan värdar och besökare, där besökarna upplever den lokala livsstilen på värdens egna villkor. Resorna fokuserar på samhälle och miljö, snarare än på dansuppvisningar och traditionella föreställningar, och gynnar alla inblandade – värdarna, besökarna och orangutangerna som lever i området, berättar Robert.

En man bland Iban-folket förbereder ett traditionellt fisknät som kräver flera månaders arbete.

Partnerskapet är ett av de mest lyckade exemplen på samhällsbaserad turism i Sarawak och möjligen Malaysia som helhet. Allt började i slutet av 80-talet då Robert tillsammans med sin kollega på Borneo Adventure ville ta fram en turismprodukt som skulle ge en positiv växelverkan mellan turister och Iban-folket, samtidigt som turisterna fick ta del av Sarawaks vackra natur. Målet var redan från början att involvera lokalbefolkningen på ett meningsfullt sätt.

– Processen började med en sökning efter en lämplig plats. Det innebar ett antal resor in i djupet av det frodiga Sarawak, varav en var en resa till de övre delarna av Delokfloden till Nanga Sumpa longhouse. Efter att ha träffat folket här visste vi att vi hade hittat en plats som hade potential att erbjuda besökarna en unik reseupplevelse, berättar Robert och fortsätter:

– Nu när vi hade hittat området var nästa steg att fråga Iban-folket om de ens var intresserade av att ta emot besökare och vi ställde frågan rakt ut: ” Vill ni att utländska turister ska komma hit och besöka er?”.

Kollektivet sade ja, men de ville inte att utländska besökare skulle stanna i deras longhouse (husen kallas så på grund av sin avlånga form, och för att alla bor i kollektiv och bygger ut på längden när någon gifter sig), eftersom de tyckte att det skulle vara för påträngande och störande. I stället begärde de att en separat lodge skulle byggas för gästerna, och i december 1987 bodde den första gruppen av utländska besökare på Nanga Sumpa, en enkel lodge omringad av frodig grönska och ett vilt djurliv.

Nanga Sumpa lodge är en spartansk lodge, och basen för olika naturupplevelser i Batang Ai-området.

Lodgen utgör än i dag basen för en rad naturbaserade aktiviteter och utflykter och ger besökarna chansen att lära sig mer om Iban-samhällets kultur och livsstil. Härifrån erbjuds resor med ”longboats” längs med floden för att bada i vattenfall, besöka andra långhus och omgivande gårdar; delta i Iban-folkets dagliga aktiviteter, eller ge sig ut på en vandring i djungeln med hopp om att se vilda orangutanger, elefanter och näsapor.

En av anledningarna till att Ulu Ai-projektet lyckades och funkar så bra än i dag, menar Robert är att partnerskapet sedan dag ett bygger på ömsesidig respekt och tillit:

– Ulu Ai projektet gynnar värdarna, besökarna och det lokala djurlivet. Iban-folket gynnas ekonomiskt genom att de tar emot resenärerna i deras hus och erbjuder en rad andra turismverksamheter som de själva tar fram. Resenärerna får en oförglömlig genuin upplevelse och djurens skyddas genom att besökarna är beredda att betala för att få se dem i sin reella hemmiljö. Dessutom stöttar vi lokalt företagande och diverse bevarandeprojekt i området, säger Robert

Genom Ulu Ai-projektet gynnas Iban-folket ekonomist genom att de tar emot besökare i sitt hem och visar upp lokala traditioner och seder på deras egna villkor.

Batang Ai är platsen för de äldsta Iban-bosättningarna i Sarawak. Ibanfolket kom först från Kalimantan på 1500-talet, innan de spred ut sig längs floderna runt omkring i staten Sarawak, men områdets ursprungliga invånare är inte Iban-folket utan orangutangen. Antalet orangutanger i Sarawak uppskattas till cirka 1 600 varav 95 % av dem bor i Batang Ai. Som ett erkännande av det områdets höga biologiska värde har Sarawaks myndigheter instiftat två skyddade områden – Lanjak-Entimau Wildlife Sanctuary och Batang Ai National Park. De här skyddade områdena utgör hem åt flera vilda djurarter, och ger dessutom turismintäkter åt lokalbefolkningen som tar med besökarna på djungelexpeditioner för att skåda de magiska djuren på respektfullt avstånd.

Området är också hjärtat i Borneo-initiativet. Ett statligt lett projekt med ett icke-statligt stöd, som involverar såväl Malaysia, som de intill liggande länderna Indonesien och Brunei. Syftet är att bevara den biologiska mångfalden i hjärtat av Borneo, och se till att skogarna här förblir intakta och sköts på ett hållbart sätt. 

Borneos regnskogar har ett rikt ekosystem och är hem åt vilda djur, däribland orangutangerna.

– Borneo Adventure har varit involverat i samhällena i Batang Ai i över 30 år. Vi tillhandahåller sysselsättning genom ansvarsfull turism och främjar bevarandet av värdefull natur och djur genom Ulu Ai-projekt. Tack vare våra gemensamma ansträngningar med lokalbefolkningen har vi uppnått en ökad medvetenhet om områdets och orangutangernas värde, vilket har stärkt orangutangernas närvaro. Många av Borneo Adventures turer på Batang Ai inkluderar vandringar för att söka efter orangutanger, säger Robert och avslutar:

– De klara floderna, de vackra vattenfallen, den fantastiska regnskogen, orangutangerna och Iban-folkets genuina kultur gör en resa till Batang Ai ett äkta Borneo-äventyr, säger Robert.

Helena Ericson är nyss hemflyttad från Malaysia där hon bott i många år och drivit resebyrå. I dag arbetar hon på Malaysias turistbyrå och berättar att hon för några år sedan besökte Nanga Sumpa lodge tillsammans med sin dotter, och att det är en av de bästa resorna de har gjort:  

– Med en mamma inom resebranschen har min dotter bott på några av de lyxigaste hotellen i Asien. När jag berättade att vi skulle besöka Bantang Ai och Nanga Sumpa logde var hennes första fråga hur många stjärnor hotellet hade. Efter våra dagar där tittade hon på mig och sa: ”mamma, det här stället får tusen stjärnor!”

Palmoljeindustrin är ett stort hot mot orangutangerna på Borneo som blir hemlösa när skogen skövlas i jakt på billiga kortsiktiga vinster. Genom att åka till Borneo och besöka orangutangerna i sin rätta miljö är du med och visar att djuren är mer värda levande än i fångenskap.

I staten Sabah, norr om Sarawak på Borneo ligger Sepiloks rehabiliteringscenter för orangutanger. Här tar man hand om orangutanger som har blivit föräldralösa i och med skogskövlingen eller som har fallit offer för tjuvjägare och levt i fångenskap.

I det fria stannar orangutangbebisarna med sin mamma i upp till sex år, tiden då hon lär dem allt hon kan för att överleva i regnskogen. På Sepilok arbetar man med ett kompissystem, en yngre apa paras ihop med en äldre som tar mammans roll och lär orangutangbebisen överlevnadstekniker. Syftet är att alla apor som kommer hit för vård och omsorg ska återinföras i det vilda. Vissa har levt länge i fångenskap och är illa däran, andra återanpassar sig snabbare. Sepilok ligger vid foten av ett skyddat skogsområde och när aporna är redo släpps de stegvis ut i de fria tills de själva släpper taget och hittar tillbaka till livet i skogen. I dagsläget tar centret hand om ett tjugotal orangutanger och mellan sextio och åttio lever fritt i det skyddade området. Sepilok är öppet för besök men reglerna är strikta, besökarna är hänvisade till en anpassad gångväg och det är absolut förbjudet att röra orangutangerna.

Palmoljeindustrin är ett stort hot mot orangutangerna på Borneo som blir hemlösa när skogen skövlas i jakt på billiga kortsiktiga vinster. Genom att åka till Borneo och besöka orangutangerna i sin rätta miljö är du med och visar att djuren är mer värda levande än i fångenskap. Turismen när den sker på ett hållbart sätt, spelar en viktig roll i bevarandet av värdefull skog och ståtliga djur.

För mer information om Kenzan Tours och resor till Borneo, se hemsidan: kenzantours.se

Inlägget är en del av en intervjuserie i ett betalt samarbete med Kenzan Tours. Det här är det fjärde i en serie av fem med personer inom Kenzan Tours.

 

Tags:

  • Show Comments (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

comment *

  • name *

  • email *

  • website *

You May Also Like

Costa Rica – paradiset för naturälskare

I samarbete med Kenzan Tours Costa Rica är naturälskarnas paradis. Landet i Centralamerika är ...

Klimatsmart Grenada

Klimatsmart tänk i fokus på Grenada

I betalt samarbete med Afro Caribbean Travel Ö-nationen Grenada siktar på att bli en ...