colombias djungler fred

Samhällsbaserad turism i Colombia en motor för fred och försoning

Colombia är ett land präglat av många års väpnade konflikter. 2016 slöts ett fredsavtal, och djungler som en gång kontrollerades av FARC-gerillan besöks nu av turister. Hur ser turismen ut i Colombia efter den långa konflikten och hur har den förändrat livet i samhället?
Arvey Alfonso Granada Calderon förklarar.

Det har varit många, långa år av konflikter i Colombia. Sedan 2016 är ett fredsavtal på plats och situationen har förändrats på sina ställen, bland annat tack vare framväxandet av samhällsbaserade turismprojekt. I områden där det tidigare varit omöjligt att röra sig, går det nu att paddla längs djungelfloder bredvid människor som inte längre gömmer sig bakom masker. Allt tack vare ”en turism som bygger på mänskliga möten”.

Samhällsbaserad och regenerativ turism i Colombia- en motor för försoning och strävan efter fred

Colombia är känt för sitt kaffe, en omväxlande natur och som hem åt Gabriel Garcia Marquez magiska gula fjärilar. Det är ett av de mest mångkulturella och biologiskt rika länderna i världen.

Det sydamerikanska landet är också känt för tung narkotikatrafik och väpnade konflikter, en fråga som gradvis tappar mark tack vare fredsavtal och det colombianska folkets motståndskraft.

Där en hållbar och regenerativ turism kommer in i bilden. En turism som spelar en roll i byggandet av ekonomisk stabilitet baserat på förtroende. Där invånarna förvaltar sina tillgångar och skapar projekt grundat i gemensamt arbete. Som i sin tur ger en mer givande upplevelse för besökarna. 

De gör det, ibland utan att inse de själva, med hjälp av riktlinjerna i FN:s mål för hållbar utveckling.  Som att ha ett anständigt jobb och främja en ekonomisk tillväxt för deras familjer och lokalområde (mål 8). Minskad fattigdom (mål 1), skydd av ekosystemet genom utveckling av bevarandefämjande turistaktiviteter (mål 15), återskapandet av förtroende bland konfliktaktörerna och försoning för en långvarig fred (mål 16).

Läs också: Hållbar turism och de globala målen

Försoning verkar vara svårt att uppnå, särskilt i länder där våld har funnits i alla former. Icke desto mindre, i denna handling att återskapa och återställa de relationer som en gång har brutits, startar den verkligt hållbara utvecklingen. Det finns ingen mening med att ha exceptionella turistattraktioner och infrastruktur utan respekt och långsiktig fred.

Forsränning skapar hopp och hållbar utveckling

I Colombia genomförs olika satsningar för att lära lokalbefolkningen – och besökare – att turismutveckling är en utmärkt strategi för försoning och fred. Det var så organisationen Colombian Association of Responsible Tourism – ACOTUR – startade “Opportunity Territories”.

Ett projekt som främjar turistutbudet i områden tidigare hårt drabbade av våld, och som exemplifierar hur hållbar och regenerativ turism skapar försoning, ekologisk restaurering, kulturarvsskydd och ekonomiska återinvesteringar.

Intill vattendraget Río Pato, i delstaten Caquetá, startades en resebyrå med fokus på forsränning, Caguán Expeditions. Med hjälp av organisationer som FN och WWF möjliggjordes två saker. För det första bildades ett idrottslag bestående av ex-medlemmar från den före detta FARC-gerillan och invånare i området. Laget leds av Leidi Lorena Leiva, en kvinna som tävlade i världsmästerskapet i forsränning i Australien 2019. 

För det andra arrangerades en årlig forsränningsfestival för att få människor från hela världen att komma hit och paddla längs djungelfloderna och på egen hand se hur återintegreringen i samhället bidrar till att bygga landet.

Festivalens viktigaste aspekt, bortsett från natursköna upplevelser, var att höra från dem som gått från att leva i krigets fasor, till att bedriva regenerativa projekt som bygger på miljöskydd och gemenskap. 

Det mest rörande och hoppfulla är att se områdets barn och tonåringar, den yngre generationen, drömma om ett arbete inom turismen. 

Sammanfattningsvis, turismens möjligheter att skapa fred och försoning illustreras genom konstbilden La Paz a Punta de Remo – “Fred genom rodd” – skapad av den colombianske serietecknaren Matador. 

 ”För en värld där fler människor bidrar till samhället, istället för att förstöra det, kommer alltid att vara bättre. Med andra ord, det är bättre för världen med fler människor som håller en åra i handen än en pistol.” 

Text: Arvey Granada


Texten är en översättning från en tidigare publicering på GSTC:s hemsida

Tags:

  • Show Comments (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

comment *

  • name *

  • email *

  • website *

You May Also Like

Låt oss tala om hållbar turism

Debatten har gått het om flygets vara eller icke vara de senaste veckorna men ...

Bra för boende bra för besökare

”Vadå klimatförändringar, vi behöver regimförändringar”

Utan social rättvisa, ingen klimaträttvisa. Och vice versa. Klimattoppmötet COP27 belyser vikten av en ...

Hållbart resande handlar om mer än miljö

Hållbart resande är ingen trend och frågan är större än miljö och klimat. Att ...