Sponsorer

Reform Travel tror på turismens kraft att agera motor för positiv förändring och målet med den här sajten är att inspirera och sprida kunskap om hållbart resande genom att lyfta fram artiklar om platser, boenden och människor som vilar på en hållbar värdegrund. Jag vill tillsammans med resenärer och reseföretag arbeta för en mer hållbar resebransch. Tack vare sajtens sponsorer blir det mer möjligt.
Sponsorerna har dock inget att säga till om sajtens innehåll. De stöttar Reform Travel för att de tror på idéen om hållbar turism. 

 

Kenzan Tours arrangerar resor till Afrika, Indiska oceanen, Centralamerika, Sydamerika och Asien. Vår specialitet är skräddarsydda upplevelseresor med safari, äventyr, kultur och natur liksom sol och bad. Ekoturism står i fokus hos oss, och vi arbetar aktivt för att våra resor ska ske på ett hållbart sätt för miljön och människorna på våra resmål. Vi samarbetar till exempel med ekoresorter och lokalt ägda verksamheter som gynnar lokalbefolkningen både ekonomiskt och socialt. kenzantours.se