Vad är hållbar turism?

Hållbar turism handlar om att ta ansvar för turismens sociala, miljömässiga och ekonomiska konsekvenser. Det handlar om att säkerställa meningsfulla, ansvarsfulla upplevelser för resenärerna och öka deras medvetenhet om hållbarhetsfrågor.

Hållbar turism är en kvalitetsstämpel som förhöjer reseupplevelsen.

Turismsektorn är en av världens största och snabbast växande ekonomier.  Det är den viktigaste inkomstkällan och den största exportvaran för många utvecklingsländer. Turismen skapar välbehövliga arbetstillfällen och möjligheter till utveckling. Den driver utveckling av infrastruktur på- och omkring turistmålen, den bidrar till minskad fattigdom och ökar förståelsen mellan människor om resorna är sådana att turister får tillfälle att interagera med lokalbefolkningen på deras egna villkor.

Men precis som med det mesta finns det två sidor av myntet och turismen har också en baksida. Det faktum att flygbiljetter är billigare än någonsin gör att vi flyger som aldrig förr vilket påverkar miljön och bidrar till förödande klimatförändringar. Städer lider av överturism. Kryssningsfartyg i Östersjön dumpar avfall överbord och körs på råolja som dödar havet. Rapporter visar att anställda på stora internationella hotellanläggningar i semesterparadis som Thailand eller Dubai arbetar under slavliknande förhållanden med fråntagna pass och omänskliga arbetstider. Turister skräpar ner och haven fylls av plast som tar död på koraller och vattendjur. För att nämna några exempel.

Enligt UNWTO var över en miljard internationella turister ute och reste under 2017. Prognoserna visar att den globala turismen förväntas att öka med 3, 3 procent årligen fram till 2030, och därmed landa på 1,8 miljarder internationella resenärer. Det betyder att måste vi stanna upp, tänka till och utforma strategier. Turismsektorn har en enorm potential att bidra till en positiv förändring i samhället. Där kan en hållbar turismutveckling spela en avgörande roll.

En av de mest kända definitionerna av hållbar utveckling gjordes av Brundtland-kommissionen i slutet av 80-talet: ” En hållbar utveckling är en utveckling som tillgodoser våra behov i dag utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina”.

Kortfattat handlar hållbar turismutveckling om att maximera de långsiktiga positiva effekterna samtidigt som man jobbar långsiktigt och pragmatiskt för att minimera de negativa effekterna.

Hållbar turism innebär en maximering av social och ekonomisk nytta för lokalsamhällena, stöttande av det kulturhistoriska arvet och en reducering av negativa effekter på miljön.

Så här lyder UNWTO:s definition av hållbar turism:
“En turism som tar fullt ansvar för sin miljömässiga, sociala och ekonomiska påverkan, och tar hänsyn till dagens turisters behov och värdregionens behov samtidigt som den beskyddar och ökar möjligheter för framtiden”.

Läs också krönikan Låt oss tala om hållbar turism.

Att resa hållbart handlar om mer än att bara ge tillbaka. Det handlar om att resa på ett sätt som inte förstör de platser vi älskar och vill uppleva. Att resa på ett sätt som tar hänsyn till, och som stärker lokala samhällen och lyfter människor. Det kan också kallas ansvarsfullt resande, medvetet resande eller ekoturism.

För mer tips och kunskap om hur du reser hållbart: Resa hållbart – Guiden till hållbart resande