Vad är hållbar turism?

Hållbar turism handlar om att ta ansvar för turismens sociala, miljömässiga och ekonomiska konsekvenser. Det handlar om att säkerställa meningsfulla, ansvarsfulla upplevelser för resenärerna och öka deras medvetenhet om hållbarhetsfrågor.

Hållbar turism är en kvalitetsstämpel som förhöjer reseupplevelsen.

Turismsektorn är en av världens största och snabbast växande ekonomier. Det är den viktigaste inkomstkällan och den största exportvaran för många utvecklingsländer. Turismen skapar välbehövliga arbetstillfällen och möjligheter till utveckling. Internationellt som nationellt. Den bidrar till minskad fattigdom och ökar förståelsen mellan människor om resorna är utformade så att turister får tillfälle att interagera med lokalbefolkningen på deras egna villkor.

Men precis som med det mesta finns det två sidor av myntet och turismen har också en baksida. Det ökade flygandet påverkar miljön. Städer lider av överturism. Anställda i semesterparadis arbetar under slavliknande förhållanden. Turister skräpar ner och haven fylls av plast som tar död på koraller och vattendjur. För att nämna några exempel.

Turismsektorn har en enorm potential att bidra till en positiv förändring i samhället, men det sker inte per automatik. Där kan en hållbar turismutveckling spela en avgörande roll.

Läs krönikan: Låt oss tala om hållbar turism

Hållbart resande

Att resa hållbart handlar om att resa på ett sätt som inte förstör de platser vi älskar och vill uppleva, och om att “ge tillbaka”.

Läs stora guiden om saker att tänka på när du vill resa hållbart: Resa hållbart – Guiden till hållbart resande


Är du ett företag eller organisation som vill lära er mer om hållbart resande och hållbar turism, boka in en rådgivning eller föreläsning!