Vad är hållbar turism?

Hållbar turism handlar om att ta ansvar för turismens sociala, miljömässiga och ekonomiska konsekvenser. Det handlar om att säkerställa meningsfulla, ansvarsfulla upplevelser för resenärerna och öka deras medvetenhet om hållbarhetsfrågor.

Hållbar turism är en kvalitetsstämpel som förhöjer reseupplevelsen.

Turismen står för 7 % av världens exportvaror (siffror för 2016 från UNWTO). Det är den viktigaste inkomstkällan och den största exportvaran för många utvecklingsländer. Turismen skapar välbehövliga arbetstillfällen och möjligheter till utveckling. Den driver utveckling av infrastruktur på- och omkring turistmålen, den bidrar till minskad fattigdom och ökar förståelsen mellan människor om resorna är sådana att turister får tillfälle att interagera med lokalbefolkningen på deras egna villkor.

Men precis som med det mesta finns det två sidor av myntet och turismen har också en baksida. Det faktum att flygbiljetter är billigare än någonsin gör att vi flyger som aldrig förr vilket påverkar miljön och bidrar till förödande klimatförändringar. Kryssningsfartyg i Östersjön dumpar avfall överbord och körs på råolja som dödar havet. Rapporter visar att anställda på stora internationella hotellanläggningar i semesterparadis som Thailand eller Dubai arbetar under slavliknande förhållanden med fråntagna pass och omänskliga arbetstider. Turister skräpar ner och haven fylls av plast som tar död på koraller och vattendjur. För att nämna några exempel.

Enligt UNWTO var strax över en miljard internationella turister ute och reste under 2016. Prognoserna visar att den globala turismen förväntas att öka med 3, 3 procent årligen fram till 2030, och därmed landa på 1,8 miljarder internationella resenärer. Det betyder att måste vi stanna upp, tänka till och utforma strategier. Turismsektorn har en enorm potential att bidra till en positiv förändring i samhället. Där kan en hållbar turismutveckling spela en avgörande roll.

En av de mest kända definitionerna av hållbar utveckling gjordes av Brundtland-kommissionen i slutet av 80-talet: ” En hållbar utveckling är en utveckling som tillgodoser våra behov i dag utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina”.

Kortfattat handlar hållbar turismutveckling om att maximera de långsiktiga positiva effekterna samtidigt som man jobbar långsiktigt och pragmatiskt för att minimera de negativa effekterna.

Hållbar turism innebär en maximering av social och ekonomisk nytta för lokalsamhällena, stöttande av det kulturhistoriska arvet och en reducering av negativa effekter på miljön.
Läs också krönikan Låt oss tala om hållbar turism.

Att resa hållbart handlar om mer än att bara ge tillbaka. Det handlar om att resa på ett sätt som inte förstör de platser vi älskar och vill uppleva. Att resa på ett sätt som tar hänsyn till, och som stärker lokala samhällen och lyfter människor. Det kan också kallas ansvarsfullt resande eller ekoturism.

Här är några tips för ett hållbart resande:

  • Res med miljön i åtanke; flyg mindre, åk tåg i den mån det går. Väl på plats, cykla eller gå.
  • Klimatkompensera.
  • Undvik de populäraste resmålen och åk till mindre orter eller städer.
  • Gynna små, lokala hotell som har någon slags miljö- eller hållbarhetscertifiering.
  • Handla och ät lokalt så att dina pengar gynnar den lokala ekonomin.
  • Spara på el och vatten. Reser du till ett land där det är brist på vatten, skippa poolen och bada i havet. Undvik att åka på golfresor till länder med vattenbrist. Undvik att köpa vatten på flaska, ta med en egen hållbar flaska och fyll på längs med resan.
  • Läs på om resmålet innan du åker och visa respekt för boende och anställda på plats.
  • Packa lätt, ta med krämer och annat flytande i små refillflaskor, undvik att använda de små förpackningarna på hotellet. Ta med en egen liten tvål, eller använd den som finns och när semestern är klar, ta med den hem och återanvänd på nästa resa.
  • Ställ frågor. Visa att du bryr dig om miljön, djur, natur och sociala frågor.

Fler tips för ett hållbart resande hittar du här

Du kanske också är intresserad av att läsa: Kan man prata om hållbart resande och flyget i samma andetag?