Peru

Peru, mer än en resa i inkafolkets spår

I samarbete med Kenzan Tours Sinnebilden för Peru är den gamla inkastaden Machu Picchu ...