Tag: medveten konsument

    lösningen är inte att sluta resa

    Lösningen är inte att sluta resa, vi måste resa bättre.

    Vi kan och måste resa bättre. Vi behöver inte sluta resa – och det ...