Tag: Township Roots

Kaphalvön runt med fokus på hållbart resande

Sydafrika är ett land fyllt av kontraster. Här finns naturscenerier som kan få vem ...

Township Roots, en nyckel till förändring för barnen i Kapstadens kåkstäder

Livet i Sydafrikas kåkstäder kan vara riktigt tufft och bristen på resurser och sysselsättningar är ...