Bra för boende bra för besökare

  ”Vadå klimatförändringar, vi behöver regimförändringar”

  Utan social rättvisa, ingen klimaträttvisa. Och vice versa. Klimattoppmötet COP27 belyser vikten av en hållbar utveckling. 

  Bra platser att bo på blir bra platser att besöka. FN:s klimattoppmöte COP27 synliggör något som vi borde tala mer om – vad hållbarhet i grund och botten handlar om. Att skapa bra platser att bo på, och som därmed blir bra platser att besöka. 

  Med anledning av klimatmötet i Sharm el -Sheik i Egypten lyfter Vetenskapsradion Klotet några av de miljöproblem som drabbat landet intill Röda havet. Samtidigt framkommer det att många, särskilt unga politiskt aktiva, inte har tid att oroa sig eller bekymra sig om klimatförändringarna : ”vadå klimatförändringar, vi behöver regimförändringar”. 

  En mening som säger så mycket. Som sätter fingret på hur viktigt det är med ett helhetstänk. Det vill säga, vi löser inte klimatkrisen om människor i första hand inte får leva i fria demokratier. Om de riskerar att förlora jobbet, bli utsatta för trakasserier, eller värre kastas i fängelse och torteras för att de inte tycker som regimen. Eller för att de kämpar för miljön.

  Klimatförändringarna är ett faktum och världens ledare måste komma till ett samförstånd om hur vi begränsar koldioxidutsläppen och stoppar uppvärmningen av planeten. Men parallellt med det måste vi arbeta med social och ekonomisk hållbarhet. Som ovanstående mening antyder – vem har tid eller råd att fundera på klimatförändringarna när de inte ens får sina grundläggande behov tillgodosedd- att få tycka och tänka fritt, ha tak över huvudet och mat på bordet? 

  social hållbarhet
  Att arbeta med hållbar turismutveckling handlar i grund och botten om att skapa bra platser att bo på där grundläggande mänskliga rättigheter är tillgodosedda, och som därmed blir bra platser att besöka.
  Bra för de boende, bra för besökare

  Det är fullt förståeligt att människor i första hand tänker på att få det att gå ihop i sin egen vardag. Sedan är förstås klimatförändringarna också ett hot mot den trygga vardagen. Med andra ord, allt hänger ihop. Att arbeta med hållbarhet innebär att arbeta med alla tre dimensioner parallellt, den ekologiska, sociala och ekonomiska. Hållbarheten sker i mittenpunkten av de tre. Och det måste vi fokusera mer på.

  Vad har det att göra med resor och turism tänker du kanske nu? Globalt sett är turismen världens tredje största ekonomi, och anställer 1 en av 10 människor i världen. Turism och resor är inte frikopplat från samhället utan tvärtom, allt hänger ihop.

  Handen på hjärtat, turism- och besöksnäringen har alltför länge styrts av kortsiktighet med volymer och omsättning som största drivkraft. Med alltför mycket fokus på marknadsföring istället för management.

  Resultatet blir överturism där lokalbefolkningens och- eller – naturens bästa får stå åt sidan för att tillfredsställa turisternas kortsiktiga behov.

  Det är dags att kräva ett nytt narrativ. Där vi går från kortsiktighet till långsiktighet. Till mindre volymer med mer kvalitet. Till en turism som sätter lokala samhällens intressen främst. Som bidrar till öppna demokratier, hållbar sysselsättning, en levande landsbygd, trivsamma städer, bevarandet av skogar och viktiga ekosystem.

  Där turisten blir en besökare som bryr sig om platsen den besöker, och lämnar den bättre än innan. För det är egentligen vad det borde handla om. Turismen ska tillföra ett värde. Inte definiera det. Den ska bidra till inkludering, hållbar sysselsättning och stärkta lokala ekonomier.

  Det bästa av allt – skapar vi bra platser att bo på, skapar vi också intressanta platser att besöka.

  Av: Hanna Anfelter
  Bild: Unsplash

  Tags:

  • Show Comments (0)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  comment *

  • name *

  • email *

  • website *

  You May Also Like

  Flyget – elefanten i rummet vid hållbart resande

  Går det verkligen att tala om hållbart resande och hållbar turism i samma andetag ...

  Vad är det för fel på lagom?

  I dagens debattklimat där det förespråkas att vi ska sluta flyga, sluta äta kött ...

  Därför ska du inte rida på en elefant

  Fler än 3 000 elefanter hålls i fångenskap vid turistattraktioner i Asien i elefantparker ...