Klimatkompensering – varför och vad ska man tänka på?

  Att resa är underbart. Det ger nya intryck och perspektiv och förhoppningsvis minnen för livet. Men resan kan tyvärr också ha en negativ miljömässig och samhällelig inverkan. Flyget står för stora utsläpp så det är viktigt att vi tänker till innan vi flyger och tar ansvar när vi väl gör det. Ett sätt att ta ansvar för sitt flygande är för det första att flyga mindre, och när du väl flyger, kompensera för utsläppen. Här kan du läsa mer om klimatkompensering.

  Klimatkompensering varför och vad är bra att tänka på.
  Hållbar turism och hållbart resande handlar om mer än miljö, det handlar om att se till att turismen är med och bidrar till en bättre värld genom att ta hänsyn till ekologiska, sociala och ekonomiska faktorer. Men det går inte att förneka att klimatförändringarna är ett stort hot mot den globala turismen och för att använda Johan Rockströms uttryck, ” det finns ingen ekonomi på en död jord. ”

  Vi måste med andra ord se till att ta hand om vår jord så att den kan förse oss med friskt vatten, ren luft och hälsosam mat på borden. Sker turismen och resandet på ett hållbart och ansvarsfullt sätt kan den ge dig oförglömliga reseupplevelser samtidigt som du är med och bidrar till en bättre värld.

  Läs också: Diktaturkompensera din resa

  Ett första sätt att ta ansvar för sitt resande är att flyga mindre och bättre, och när du väl flyger, att klimatkompensera för resan.

  Det betyder inte att du kan resa hur du vill och sen betala dig fri från ansvaret genom att plantera några träd, nej det handlar om mer än så. Det handlar om att minska flygandet i första hand och när du klimatkompenserar att lägga pengarna på projekt som dels bidrar till att binda koldioxid, dels till att säkerställa en social och hållbar utveckling för jordbrukare och naturområden.

  Läs också: Guiden till hållbart resande

  Här kan du läsa om några organisationer som granskar och erbjuder hållbar klimatkompensering och få information om hur du som privatresenär själv klimatkompenserar.

  Gold Standard

  Gold Standard togs fram som en kvalitetsstämpel för klimatkompensationsprojekt och innebär strikta förhållningsregler med ytterligare krav på socialt ansvarstagande och hållbar utveckling utöver själva klimatnyttan.

  Gold Standard är en global ideell stiftelse, godkänd och betrodd av fler än 80 internationella miljöorganisationer, däribland WWF International och Greenpeace International. Projekten övervakas även av en oberoende teknisk rådgivande kommitté och kontrolleras av oberoende revisorer. Certifieringsprocessen kräver stor medverkan av lokala intressenter och organisationer.

  Utöver den faktiska klimatnyttan med klimatinvesteringen, dvs att projektet redan påbörjats och bevisligen leder till klimatnytta, ska projekten omfatta ett socialt ansvarstagande. Exempelvis att klimatkompensationsprojekten i fråga skapar arbetstillfällen till lokalbefolkningen, bidrar till de lokala skolorna eller förbättrar infrastrukturen i området.

  Att klimatkompensera genom Gold Standard innebär att man medverkar till projekt som tack vare investeringen finns (additionalitet), att projekten har verifierats av tredje part och går att spåra, så att inte klimatkompensationen har sålts eller kan säljas vidare i framtiden. Projekten syftar till att producera förnybar energi, exempelvis ren vattenkraft i Indonesien. Det ska leda till att minska användningen av fossil energi och öka andelen förnybar energi.
  goldstandard.org

  Plan Vivo

  Plan Vivo är en organisation inom handel för frivillig klimatkompensation som stöds av olika miljö- och intresseorganisationer och används på flera håll i världen.

  Plan Vivo styrs av Plan Vivo Foundation som har sitt säte i Edinburgh. Trädplanteringarna som sker genom Plan Vivo ska vara noggrant kontrollerade och bygger på principer från Kyotoprotokollet och FN-certifierade projekt (CDM, Clean Development Mechanism).

  Projekten innehåller enligt organisationen själva regler kring uppföljning vad gäller kolbindning och utsläppsminskning, samt säkerställer socialt och ekonomiskt ansvarstagande, och bidrar bland annat till att avskogning motverkas.
  planvivo.org

  Myclimate

  Som privatresenär kan du exempelvis klimatkompensera via följande länk:

  zeromission.myclimate.org

  Här kan du räkna ut dina utsläpp och ge ett bidrag som går till klimatkompensationsprojekt i utvecklingsländer och tillväxtmarknader. Projekten syftar till att reducera koldioxidutsläpp samtidigt som de bidrar till en hållbar utveckling i de respektive regionerna. Alla klimatkompensationsprojekt uppfyller kriterier från CDM, Gold Standard och Plan Vivo. Till exempel “stöttar du den lokala produktionen, distributionen och användningen av solspisar och effektiva spisar i sydvästra Madagascar”, enligt organisationen.


  Editors Note: (02-2018) Sedan det här inlägget skrevs har jag fått reda på att det finns ett företag som heter Tricorona som erbjuder klimatkompensering via länken: klimatkompensera.se Det har också försiggått en debatt på bland annat Supermiljöbloggen om huruvida klimatkompensering gör någon nytta eller inte.

  Själv resonerar jag som så att det är bättre att göra något än inget. MEN, reflektera varje gång du ska ta flyget. Kan du ta ett annat transportalternativ gör det i första hand. När du flyger och vill klimatkompensera, läs på ordentligt på respektive organisation och bilda din egen uppfattning. Ställ frågor för att försäkra dig om att dina pengar faktiskt gör nytta och inte bara till att öka någon VD:s vinst.

  Ett annat alternativ, som jag själv helst gör, är att klimatkompensera genom att ge pengar till Naturskyddsföreningen, Vi-skogen, WWF eller andra organisationer som du har förtroende för och som arbetar för ökat naturskydd och minskad förlust av biologisk mångfald. /Hanna 

  Tags:

  • Show Comments (1)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  comment *

  • name *

  • email *

  • website *

  You May Also Like

  Västerås fairtrade city

  Västerås- en Fairtrade City-diplomerad stad

  Ett sätt för en reseaktör att visa omvärlden att man tar hållbarhetsarbetet på allvar ...

  Världens 10 mest etiska resmål 2017

  Häromdagen släppte den ideella organisationen Ethical Traveller sin lista på världens tio mest etiska ...

  Världens tio bästa etiska destinationer 2018

  Ethical Traveler har gjort det igen. Skapat en lista över världens bästa etiska resmål. ...