Certifieringar och märkningar att ha koll på när du vill resa hållbart

När du ska planera din nästa resa och vill resa hållbart är ett tips att kolla upp destinationer och hotell med en certifiering eller märkning. Det finns ett antal olika certifieringar och märkningar inom turism- och besöksnäringen och här går vi igenom några av dem.

Som resenär kan det vara svårt att hitta rätt i utbudet av så kallade hållbarare resor. Att resa hållbart handlar inte bara om att flyga eller ej, det innebär en massa val längs hela vägen – från vilken destination du väljer till hur du packar, var du handlar, äter och bor. Genom att känna till och lära sig några av de certifieringar och märkningar som finns inom besöksnäringen blir det lättare att göra mer hållbara val.

Med det sagt är det rätt kostsamt att genomgå ett certifieringsarbete vilket innebär att många mindre aktörer inom branschen inte alltid har resurserna, men kan arbeta aktivt med hållbarhet ändå. Även om certifieringar och miljömärkningar kan vara till hjälp att göra bättre val, och fungerar som ett kvitto på åtagandet, är det också viktigt att läsa på och ställa frågor till hotellen och reserarrangörerna om deras hållbarhetsarbete.

Certifieringar och märkningar används ibland lite slarvigt i samma andetag men det är en betydelsefull skillnad på dem. En certifiering innebär i bästa fall att en destination eller ett turismföretag har genomgått en tredjepartsgranskning för att bevisa att de lever upp till uppsatta standarder. En märkning garanterar att en produkt eller tjänst uppfyller vissa krav, den garanterar inte att produkten är miljövänlig, bara att den är påverkar miljön mindre är produkter som inte är märkta. Sedan finns det också ledningssystem, exempelvis ISO 14001, som hjälper företagen att sammanställa information från olika källor som sen kan används som beslutsunderlag för fortsatta åtgärder.

Här kan du läsa om några av de certifieringar och märkningar som finns på marknaden och som hjälper dig att göra ett mer medvetet val längs den hållbara resan.

Först lite om Global Sustainable Tourism Council, ett från början FN-initiativ tillsammans med Rainforest Alliance för en ökad samsyn på hållbar turism, som sätter upp riktlinjerna för många av marknadens certifieringar.
GSTC certifierar inte själva utan fungerar som ett ackrediteringsorgan för olika turismcertifieringar och säkerställer en tredjepartsgranskning för att öka trovärdigheten i certifieringarna.

Läs också: Behövs färre men bättre märkningar i branschen

GSTC
GSTC upprättar och förvaltar globala standarder, GSTC-kriterierna, med syfte att öka kunskapen om hållbar turism och praxis bland offentliga och privata aktörer. Det finns två typer av kriterier, destinationskriterier för beslutsfattare och destinationschefer, och branschkriterier för hotell och researrangörer. De verkar som riktlinjer och minimikrav som alla turismaktörer borde uppnå för att bevara och skydda världens natur- och kulturresurser, samtidigt som turismen lever upp till sin fulla potential att vara ett verktyg för positiv samhällsförändring.

GSTC är en amerikansk registrerad oberoende och neutral organisation, och bland medlemmarna hittas exempelvis olika biståndsorganisationer, regeringar, resebolag, hotell och diverse reseaktörer.

Läs mer på gstcouncil.org

Certifieringar

Earth Check
Earth Check är ett internationellt certifieringsorgan för rese- och turistnäringen, ackrediterat av GSTC. Det har säte i Australien. Syftet är att hjälpa hotell, företag och destinationer att bli bättre på långsiktigt hållbarhetsarbete. Earth Check har ett program som bygger på Agenda 21-principerna som togs fram vid klimatmötet i Rio de Janeiro med mål att uppnå en hållbar utveckling. Det används för närvarande i över 70 länder över hela världen.

Läs mer på earthcheck.org

Biosphere Tourism
Biosphere Tourism är en internationell hållbarhetscertifiering för hotell, destinationer och researrangörer. Certifieringen bygger på FN:s 17 hållbara utvecklingsmål enligt Agenda 2030. De följer riktlinjerna och rekommendationerna från World Charter for Sustainable Tourism +20. Målet är att genomföra insatser och program för en hållbar utveckling i turistbranschen och utveckla en turism utan negativ inverkan på miljö, människa och planet.

Läs mer på biospheretourism.com

Green Destinations
Green Destinations är en ideell organisation för hållbar turism som tillsammans med sina ambassadörer på lokal, regional och nationell nivå arbetar för att utveckla mer hållbara destinationer. Green Destinations är ett ackrediterat certifieringsorgan av GSTC och erbjuder verktyg för basbedömning, övervakning, rapportering och strategisk utveckling, även i relation till FN:s hållbara utvecklingsmål. Varje år tar Green Destinations fram en lista över ”Världens 100 mest hållbara destinationer” med syftet att lyfta turistdestinationer som målmedvetet och långsiktigt arbetar för att skapa en hållbar utveckling. Därmed inte sagt att dessa destinationer är hundra procent hållbara, arbetet måste hela tiden utvecklas.

Läs mer på greendestinations.org


Green Globe
Green Globe erbjuder certifiering, utbildning, undervisning och marknadsföringstjänster i över 90 länder. Med huvudkontor i Los Angeles, Kalifornien och med representanter i Latin- och Sydamerika, Mellanöstern, Karibien, Europa och Asien, tillhandahåller Green Globe certifiering för hållbara verksamheter och ledning för rese- och turistföretag samt deras leverantörer. Green Globe har även ett globalt nätverk av oberoende granskare som tillhandahåller inspektion och validering från tredje part. Green Globes certifieringsstandard har utvecklats och förbättrats under de senaste 25 åren och är erkänd internationellt.

Läs mer på greenglobe.com

Fair Trade tourism
Fair Trade tourism är en icke vinstdrivande organisation som verkar för att främja en ansvarsfull och rättvis turism i Södra Afrika. Väljer man som resenär en Fair Trade Tourism-certifierad aktör vet man att man är med och gör en långvarig skillnad för alla aktörer inblandade i turistverksamheten. Organisationen säkerställer att de certifierade företagen har schyssta löner och arbetsvillkor, att pengarna gynnar de inblandade, att hänsyn tas till natur och kultur och att de arbetar med bevarandeåtgärder. Fair Trade tourism vänder sig till allt från femstjärniga hotell till researrangörer och valsafaris.

Fair Trade har tydliga regler för vad som gäller för en godkänd certifiering, de arbetar med alla bitar inom hållbar turismutveckling, och tar ansvar för det sociala, ekonomiska och miljömässiga perspektivet.

Läs mer på fairtrade.travel

Travelife
Travelife är ett internationellt hållbarhetssystem för hotell och researrangörer som ägs av den icke vinstdrivande organisationen ABTA, The Travel association. Travelife arbetar med sina medlemmar för att öka deras hållbarhet. Kriterierna omfattar miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter. Aktörerna arbetar självständigt med certifieringen och kontrolleras med jämna mellanrum av en oberoende granskare. Kontrollanterna kan dock komma från den egna organisationen vilket minskar trovärdigheten. Certifieringen är vanligast förekommande inom charterbranschen. Travelife för hotell är “GSTC-recognized”.

Läs mer på travelife.org

Miljömärkningar

Green Key
Green Key är en frivillig internationell miljömärkning där anläggningen ska uppfylla internationellt fastlagda kriterier, särskilt anpassade till logiverksamheter och konferensanläggningar.
Internationellt sköts Green Key av Foundation for Environmental Education och märkningen finns idag på 2 400 anläggningar i 53 länder runt om i världen. Green Key International har samarbetsavtal med bland andra Carlzon Rezidor Group, Starwood samt Best Western Skandinavien.

Anläggningar märkta med Green Key ska bland annat ha en miljöpolicy, det ska finnas åtgärder för att minska energi- och vattenförbrukningen och minst 90 procent av de städkemikalierna som används i den dagliga städningen ska vara miljömärkta. Dessutom ställs krav när det gäller ekologiska, rättvisemärkta och/eller lokalproducerade livsmedel. 

Anläggningen ska regelbundet utbilda/informera sin personal rörande miljöfrågor och det Green Key-arbete som bedrivs. Anläggningarna granskas av en tredje part men varje besök för granskning föranmäls vilket minskar trovärdigheten för märkningen.

Läs mer på greenkey.se

Svanen
Svanen är en frivillig miljömärkning som utvärderar en produkts miljöverkan genom hela livscykeln. Svanen ”föddes” 1989, när Nordiska Ministerrådet startade Svanenmärkningen för att hjälpa konsumenter göra bra val för miljön. Det började med papper och batterier och idag finns Svanen på fler än tiotusen varor och tjänster, däribland flera nordiska hotellkedjor som exempelvis Scandic.
En Svanenmärkt hotell-, restaurang-, konferensverksamhet har tagit ett helhetsgrepp om sitt miljöarbete, och för att bli Svanenmärkt måste verksamheten t.ex. klara ett antal gränsvärden. Svanen tittar dock bara på miljö, och undersöker inte produktens sociala eller ekonomiska hållbarhet.

I dag har Svanen sällskap av EU-Blomman, EU:s miljömärke  även kallad EU Ecolabel. Det statliga bolaget Miljömärkning Sverige ansvarar för både Svanen och EU-Blomman och arbetar utan vinstsyfte på uppdrag av regeringen.

Läs mer på Svanen.se

EU Ecolabel/ EU-blomman
EU Ecolabel, även kallad EU-Blomman, är Europas motsvarighet till Svanen och en av världens främsta miljömärkningar. Anläggningar märkta med EU-blomman följer strikta kriterier för att se till att ha en så minimal påverkan som möjligt på miljön. EU-blommans kriterier tas fram på uppdrag av EU i ett forskningscenter i Sevilla, och omfattar produktens hela livscykel, från råvara till avfall.

Fler certifieringar/märkningar att ha koll på när du vill resa hållbart:

Naturens Bästa

The Long Run
thelongrun.org

Ecotourism Australia
ecotourism.org.au

Rainforest alliance
rainforest-alliance.org

Tags:

  • Show Comments (1)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

comment *

  • name *

  • email *

  • website *

You May Also Like

Världens tio bästa etiska destinationer 2018

Ethical Traveler har gjort det igen. Skapat en lista över världens bästa etiska resmål. ...

Behövs färre men bättre märkningar i resebranschen

Efterfrågan på hållbara resor ökar och därmed antalet certifieringar och märkningar. De är tänkta ...

Benin etisk resa

Världens 10 bästa etiska resmål post-Corona

Varje år tar organisationen Ethical traveler fram en lista med resmål. Tio resmål som ...