Hanna Anfelter

Tips till ett mer hållbart resande

Turismen sysselsätter 1 av 10 människor världen över, den står för 10 procent av ...

Township Roots, en nyckel till förändring för barnen i Kapstadens kåkstäder

Livet i Sydafrikas kåkstäder kan vara riktigt tufft och bristen på resurser och sysselsättningar är ...